Anna Matejczuk

Jestem psychoterapeutką. Prowadzę terapię indywidualną i terapię par . Pracuję z osobami dorosłymi.

Zdjęcie Anna Matejczuk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii, a także studiów podyplomowych na Wydziale Artystycznym w zakresie Arteterapii. Ukończyłam 4-letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie. Kurs jest rekomendowany przez SN Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbyłam różne staże kliniczne i terapeutyczne. W tym 2-miesięczny staż w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz miesięczny staż na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie. Podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach, konferencjach, i warsztatach branżowych.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 10- letnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdniku, prowadzenie warsztatów i konsultacji w ramach programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy. Praca w prywatnych ośrodkach terapeutycznych.


Ukończone kursy, warsztaty, szkolenia:

  • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną - Lublin 2015
  • III Ogólnopolska Konferencja Terapii Zaburzeń Odżywiania - Warszawa 2015
  • Diagnoza zaburzeń osobowości - Lublin 2015
  • Interwencja wobec osób z ryzykiem samobójczym - Lublin 2011
  • Terapia rodzin i par – zjawiska i procesy - Kraków 2015
  • Seminarium superwizyjne z prof. Nancy McWilliams- Warszawa 2013

Zakres konsultacji:

  • Konsultacje terapeutyczne
  • Psychoterapia indywidualna
  • Terapia par
  • Pomoc osobom, które chcą lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia lub znajdują się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych czy rodzinnych