Czas Trwania

Każde spotkanie trwa 80-90 minut. Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania co 2-3 tygodnie. Czas trwania terapii małżeństw/par zależy od specyfiki problemu.