Trudności w terapii

W trakcie terapii rodzinnej (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) może u uczestników wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz pogorszenie z sytuacji wyjściowej. Mogą też temu towarzyszyć uczucia smutku, przygnębienia, niepokoju czy braku efektu terapii. Uczucia te mogą być przejściowe i wbrew pozorom – wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna, która wywołuje zmiany jest okupiona wysiłkiem i uczuciami trudnymi w przeżywaniu, ale jest to sytuacja przejściowa.

Udział w terapii rodzinnej czy terapii par jest decyzją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie są wtedy możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli.