Czym jest konsultacja?

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą lub psychiatrą nazywamy konsultacją. Konsultacja ma formę rozmowy, w czasie której osoba zgłaszająca się próbuje opisać swój kłopot, cierpienie będące powodem zwrócenia się o pomoc. Konsultant (psychoterapeuta lub psychiatra) stara się zrozumieć naturę trudności i poznać sytuację życiową pacjenta. W czasie konsultacji można dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest pomoc psychoterapeutyczna bądź psychiatryczna i jakie przybiera formy. Niekiedy wystarczająco pomocna okazuje się sama konsultacja (jedno lub kilka spotkań), w pozostałych przypadkach pacjent i konsultant rozmawiają o tym, jaka forma pomocy i na jakich zasadach jest możliwa oraz odpowiednia dla pacjenta.

Termin konsultacji uzgadniany wcześniej telefonicznie:

Aneta Patyra - 501-580-402

Anna Matejczuk - 607-560-562