Dla kogo terapia rodzin

Terapia rodzin jest szerszym spojrzeniem na przeżywane trudności niż z perspektywy jednej osoby. Nawet jeśli problem wydaje się związany tylko z jednym członkiem rodziny albo tylko z podgrupą/podsystemem w obrębie rodziny, wszyscy pozostali doświadczają skutków jego istnienia i dysponują jakimś jego rozumieniem.

Jeśli zmienia się element systemu, zmienia się cały system - w tym wypadku rodzina. I odwrotnie - działanie całości wywiera wpływ na każdą z części. Rodzina może wykorzystać swój potencjał do takiego włączenia powstałej trudności w całość jej życia, by to, co trudne i pozornie zbędne, przyczyniło się do rozwoju każdego członka rodziny i do lepszego funkcjonowania całości.

Terapia rodzin jest wspólnym zastanowieniem nad tym, co właściwie dzieje się w danym momencie w życiu rodziny. Co to za moment? Jakie współzależności decydują o powstaniu niepożądanego zjawiska? Czego potrzeba każdemu z członków rodziny do przezwyciężenia trudności?

Sesje terapeutyczne rodzinne najczęściej prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów.

Do gabinetu może zgłosić się rodzina, która przeżywa kryzys czy boryka się z trudnościami, z którymi sama sobie nie umie poradzić, jest w tzw. impasie z którego trudno jej się wydostać.

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami, o ważnych dla niej sprawach. Jest to metoda leczenia zaburzeń i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Jednym z podstawowych celów tej formy pomocy jest stworzenia warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego.

Kiedy zalecana terapia rodzinna?

  • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone lub leczone, a mimo to jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe, boi się chodzić do szkoły, ucieka z domu, podjęło próbę samobójczą, cierpi na zaburzenia odżywiania
  • tracicie kontakt i kontrolę nad dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania
  • dorosłym dzieciom trudno jest opuścić dom, zaangażować się w trwałe związki
  • rodzina przeżyła stratę spowodowaną chorobą lub śmiercią
  • wychowujecie dziecko przewlekle chore i potrzebujecie wsparcia jako para rodzicielska by poradzić sobie z tym wyzwaniem
  • członkom rodziny (rodzicom, rodzeństwu) trudno się porozumieć (powtarzające się konflikty i nieporozumienia, które niszczą rodzinę)
  • zastanawiacie się nad przyszłością związku być razem pomimo trudności czy też myślicie o rozwodzie, ale chcielibyście podjąć próbę ratowania tego związku
  • dostrzegacie, że oddaliliście się od siebie, bliskość, która kiedyś pozwalała czuć się wyjątkowym w towarzystwie z ukochana osobą nie daje już radości, satysfakcji.