Joanna Czuwara

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzę terapię par i rodzin oraz terapię indywidualną. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Zdjęcie Joanna Czuwara

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji- ukończyłam czteroletnią szkołę terapeutyczną w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem również absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Stowarzyszenie Natanaelum (rekomendacja Krajowego Biura Do Spaw Przeciwdziałania Narkomanii). Byłam także uczestnikiem wielu kursów i szkoleń specjalistycznych w obszarze psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży klinicznych, pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej.


Obszar pracy terapeutycznej:

  • W swojej pracy zajmuje się realizacją wsparcia psychologicznego i psychoterapią opartą na paradygmacie psychodynamicznym.
  • Moimi pacjentami są osoby dorosłe doświadczające objawów lękowych, nerwicowych, depresyjnych, cierpiące na zaburzenia osobowości.
  • W pracy z młodzieżą zajmuję się osobami, które przeżywają problemy adaptacyjne, trudności emocjonalne, kryzysy rozwojowe, zażywają substancje psychoaktywne.
  • Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom.