Konsultacja w terapii rodzin

Celem konsultacji jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Z punktu widzenia terapeutów prowadzących konsultację szczególnie istotne jest poznanie opinii wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne, zwaśnione. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Cele te są uzgadniane z członkami rodziny uczestniczącymi w konsultacji. W czasie konsultacji można także określić, kto chce, a kto nie chce uczestniczyć w dalszych spotkaniach, i co na to reszta rodziny.

Uczestnicy sesji próbują określić źródła dyskomfortu każdej z osób i zdefiniować oczekiwane zmiany. To pierwsze spotkanie terapeuty lub 2 terapeutów z danym systemem, którego dotyczy rodzinny problem. Spotkanie trwa 90 minut i służy rozważeniu decyzji o podjęciu psychoterapii rodzinnej.

Na ogół na konsultację rodzinną zapraszamy wszystkie osoby z rodziny mieszkające razem. Konsultacja trwa półtorej godziny i na ogół prowadzi ją dwoje psychoterapeutów.