Konsultacja w terpaii indywidualnej

Konsultacja jest pierwszym spotkaniem z terapeutą, na które przychodzi pacjent/klient. Trwa ono 50-60 minut. Służy określeniu istoty trudności, czy najlepszych możliwych rozwiązań. Najczęściej w trakcie 2 spotkań pacjent i terapeuta określają razem z klientem nad czym będą pracować w trakcie sesji oraz precyzują cele terapii.