Czas Trwania

Terapia rodzinna odbywa się zwykle raz na 2 - 3 tygodnie. Spotkanie trwa 80-90 min. Czas trwania całej terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od celów terapeutycznych wynegocjowanych wspólnie z rodziną. Przeważnie cały cykl terapeutyczny składa się z około 10-12 spotkań i jest dopasowywany do potrzeb i negocjowany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę/terapeutów z nią pracujących.